İNSANIN GERÇEĞİ

AHMET MUSAOĞLU

amusaoglu@ahmetmusaoglu.org
AHMET MUSAOĞLU

Karadeniz’de ‘Petrol Masalları’ bitirilsin

-Cumhurbaşkanımıza (da) arzımdır-

 

Karadeniz’de ‘Petrol Masalları’, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile başlıyor; 14 Temmuz 2003 tarihinde memleketi Ordu’da, 15 Temmuz 2003 Salı gününden itibaren “Karadeniz’de petrol arama” çalışmalarına start vereceklerini, sismik çalışmaların İngiliz BP şirketi ile yapılacağını, petrolün var olduğuna inandığını söylüyordu (1). Hemen akabinde, 16 Temmuz 2003  tarihinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında da ‘avcılığını’ sürdürüyor; Yakın bir zamanda ülkemizde petrol bağımlılığını azaltmış olacağız derken, BP Exploration Başkan Yardımcısı Hugh McDowell da; Karadeniz'de birkaç milyar varillik, günde 150 bin varillik potansiyel olduğunu düşünüyoruz diyordu (2)…

‘Petrol bulduk’ açıklamaları havada uçuşsa da…

Karadeniz’de başlatılan “Petrol Avı”nın 15 gün sonrasında; İLESAM Trabzon İl Temsilci sıfatımla, 30.07.2003 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklamamda; Ortada daha petrol yoktur ama, Karadeniz’in ‘petrol dolu olduğu’ siyasilerimizin ve ne yazık ki de aydın sorumluluğuna sahip olmayan bilim adamlarınızın beynine sokulmuştur…Olan ise bu güzel ülkeye ve insanlarına olmaktadır.” diyordum (3). ‘Petrol Avcılığı’ başlatılınca, “halkımıza petrol masalları” da başlatılıyor, “Karadeniz’de petrol bulduk” açıklamaları havada “uçuşsa” da, 2003-2010 yılı arasında “bulunan petrol olmadığını” ortaya koyup duruyordum…

Mesela; 16 Mayıs 2005 tarihinde yazdığım, “Karadeniz’de Petrol mu, Üs mü?” başlıklı yazımda; “Hatırlanacak olursa ABD, Irak saldırısı öncesinde Amerikan askeri gücünün merkezi Türkiye olsun istenmiş, Karadeniz’de de ÜS talebinde bulunmuştu. Şimdilerde de, ABD ile Türkiye arasında, İncirlik üssünün kapasitesinin artırılmasından, Trabzon ve Samsun’da askerî limanlar açılmasına dek bir dizi “talep” konusunda görüşmeler yapıldığı basına yansımış bulunuyor… Karadeniz’de de ÜS için ´Meclis kararı´ gerektiği, bunun da kolay çıkmayacağının bilinmesi farklı dışa vurumlar ortaya çıkarıyor. 1 Mart 2003 Tezkeresi’nin reddedilmesi ile suya düşen ÜS hesapları şimdi farklı araçlar üzerinden sürdürülüyor. Hal bu olunca da, Karadeniz’de petrol aranacağı/bulunduğu haberleri önümüze sürülüyor… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler Bey, henüz bulunmamış -varolup olmadığı da bilinmeyen- petrol için, Trabzon Limanı’nın Karadeniz’deki petrol aramalarında ÜS olacağını belirtiyor. Ortalıkta petrol yok, çıkartılan gürültünün sebebi BOP –GOP-’a ÜS verilmesinin sürdürülmesi (gibi) görünüyor. ABD’nin, 'Karadeniz’de GÜVENLİK' sorununu (!) gündeme getirmesi, NATO’yu kullanarak, Karadeniz’in Batısında, Bulgaristan ve Romanya’da ÜS açacak/açıyor olması, Doğusunda da Trabzon’u ÜS yapıyor olması -1936 Tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni Türkiye aleyhine olacak şekilde delmek için zorlaması- da hep bu oluyor. ÜS’ler için Meclis kararı çıkarmak ‘zorluğu’ ise, ´petrol masalları´ okumanızın sebebi oluyor.” diyordum (4)...

En son olarak da, 18 Nisan 2010 tarihinde, “Karadeniz’de petrol masalları” başlığıyla çıkan yazımda; TPAO ve Brezilya petrol şirketi Petrobras ortaklığında, dünyanın en gelişmiş petrol arama platformlarından biri denilen Leiv Eiriksson’un, Sinop açılarında yapacağı sondaj operasyonlarına ilişkin olarak TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal’ın, İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz, derken; Petrobras Genel Müdür Vekili Fernando Nobrega’ın, Sinop 1 kuyusundan iyi sonuçlar alınacağını ümit ettiklerini ifade ediyor;  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, şimdiye kadar aldığımız veriler bu çalışmayı yapmamızı gerektiriyor şeklinde açıklamalarını da yazıp, bu açıklamaların, ‘2003 yılından 2010 yılı Şubat ayına kadar Karadeniz’de petrole ulaşılamadığının delili olduğunu; “elde veri var!!”, ama petrol bulunmadığını, kucağımızda bulduğumuzun, ABD’nin Karadeniz’e yerleştikçe yerleşmesi, yani ‘Karadeniz’i ABD gölü’ haline getiriyor olduğunu, Fundemantalist bir devlet olan ABD’nin (Anglosakson-Judea ortaklığının) amacının -enerji hatları, petrol metrol, değil-, “Büyük Ortadoğu Projesi”ni NATO üzerinden Karadeniz’de de uygulamaya sokması; “İslam (coğrafyası) olanı teslim alma” misyonu oluyor… diye yazıyordum (5)… Bu görüşlerimin de yer aldığı araştırma dosyam, yazı dizisi şeklinde yayımlanıyor, ayrıca da, 18.09.2010 tarihinde kendi kişisel web sitemde (www.ahmetmusaoglu.org),  21/25.05.2010 tarihlerinde “www.antalyabugün.com” ve 12/24.05.2010 tarihlerinde www.haber.53.com adresli web sitelerinde de yayınlanıyordu. Sözkonusu bu dosyamda, dev petrol arama platformu denilen Leiv Eiriksson’un, özellikleriyle 5 yıldızlı otelleri aratmamasının, Karadeniz’de keyif sürüleceğini gösterdiğini, Hopa açıklarında petrol aramaya gelen, ama aslında ne yaptığı bilinmeyen GSF Explorer gemisi gibi, Sinop açıklarında ‘durmakla’ yetineceğini, günü geldiğinde de çekip gideceğini; peşinden de bize, ‘yapılamayacak açıklama’ -bakakalacağımız bir petrol gemisi- kalacağını da yazıyordum (6)… Olan da bu oluyor, Sinop açıklarında “petrol sondajı” yapıldığı iddia edilen çalışmanın sonucu açıklanmıyordu…

Sinop sondajı ne oldu?..

Karadeniz’de Petrol Masalları” başlıklı yazımın yayımlanmasından birkaç gün sonra, 25 Nisan 2010 tarihinde, Sinop’tan -Leiv Eiriksson sondajından!!- yansıyan basın haberlerinde; sondajda 3000 metreye inildiği, ama petrol olmadığı, 5500 metre hedeflendiği açıklaması oluyordu: “Brezilyalı Petrobras, Şanslı Leivi isimli dev sondaj gemisiyle Karadeniz'de 3 bin metrelik derinliğe ulaştı…Haziran ayı sonuna kadar kadar 5 bin 500 metreye ulaşmayı hedeflediklerini belirten TPAO yetkilisi..Bu derinliğe indikten sonra sahanın petrollü…olup olmadığı konusunda ipucu elde edileceğiniTemmuz sonuna kadar ilk sondajın bütün neticelerini almış oluruz'.” deniliyordu (7). Aynı nitelikli haber, 07 Mayıs 2010 tarihli gazete haberinde, “ünlü petrol avcımız” TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal açıklaması ile veriliyor, Uysal; “Temmuz ayı içinde Karadeniz'den ilk müjdeli haberleri Türk halkıyla paylaşabileceğimizi ümit ediyoruz.” diyordu (8)…

10 Haziran 2010 tarihli bir haberde ise yine “müjdeli” haberler geliyor: “Sinop açıklarındaki petrol sahasından olumlu sonuçlar geliyor. Amerikalı ortak Exxon'un başkan yardımcısını ağırlayan Bakan Yıldız, ‘Artık petrol kuyusu konuşmaya başladık.’ müjdesini verdi…Exxon Başkan Yardımcısı Mark Albers ise TPAO ile 3. ülkelerde ortak petrol arama çalışması yapmayı planladıklarını söyledi.” deniliyordu (9)…

Bu arada, 16.06.2010 tarihinde, “Karadeniz’deki Petrol Masalları” başlıklı yazımın “www.antalyabugun.com”  web sitesi yayımına “yorum” yazan “Selim” rümuzlu/isimli bir kişi; “Diyorsunuz ki, kule Sinop açıklarında bekleyecek ve sonra çekip gidecek. Olur mu öyle bir şey. Petrolculuk de diğer meslekler gibi ciddi bir iştir. Oradaki kuleye hizmet veren bir o kadar şirket de vardır . Sondaj esnasında verilerin dışarıya sızmaması çok önemlidir ve bu nedenle sondajı yapan şirket dışarıya neler olup bittiğini sondaj sonuna kadar bildirmeme hakkına sahiptir . BP'nin sondajında neler oldu onu bilmiyoruz ama teknik sorunlarla da terkedilmiş olabilir.” diyordu (10)…

Selim rumuz/isim kişinin, “olur mu?” dediği şey oluyor; her meslek ciddi iştir ama, “Karadeniz’de petrol avcılığı” ciddi bir iş olmadığı için, “Sinop Petrol sondajı denilen” çalışmada, Haziran/2010 ayı sonuna kadar 5 bin 500 metreye ulaşmayı hedefleyenler ya da Temmuz sonuna kadar ilk sondajın bütün neticelerini almış oluruz diyenler ya da Temmuz ayı içinde Karadeniz'den ilk müjdeli haberleri Türk halkıyla paylaşabileceğimizi ümit ediyoruz diyenler, Haziran ve Temmuz ayı bitimi ile ortalıkta görünmüyor, 25 Nisan tarihinde, sondajda 3000 metredeyiz diyenler, “yapıldığı bile belirsiz olan” o sondajın sonucunun ne olduğunu kamuoyuna açıklamıyordu.

Dahası, “Selim rumuz/isimli kişinin” söz ettiği, “BP/Hopa sondajında neler olduğu?” sorusu ise, “Benim”, 2003 yılından beri ileri sürdüğüm, “Karadeniz Petrol Masalları” iddiamdan iddiaları çıkmadığı için rahatsızlık duyan- bir akademisyenimiz, mesela da, 18.04.2010 tarihli, “Karadeniz’de petrol masalları” yazımdan sonra, 26 Mayıs 2010 tarihinde, “Karadeniz petrolde Türkiye’nin Umudu!” başlığı altında verilen gazete haberinde; 2005’te Hopa açıklarında bir kuyu açıldığını, bu kuyudan ise petrol çıkmadığını (11) kabul etmek zorunda kalıyordu. Hopa Kuyusunda “petrol bulunmadığı” açıklaması, “Hopa’da petrol bulunmadığı” iddiamın “2010 yılındaki kabulü oluyor”, ama, benden “özür dilenmesi” eksik kalıyordu. Çünkü, sözkonusu akademisyenimiz, 24.10.2004 tarihinde, petrol bulunacağından ümitliyim demiş bulunuyordu. Hopa “petrol araştırılması” denilenin ötesindeki iddiam ise, Hopa kuyusu (sondajı) yapılıp yapılmadığından da şüphede olmam oluyor, kimin ne yaptığı veya yapmadığı “kesinleştirilmemesi” halinde,–Sinop petrol sondajı denilen de dahil-, “Karadeniz’de petrol sondajı yapıldığı” iddialarına inanmayacağımı tekraren, bugün de ifade ediyorum… 

Petrol yok, ama gelindikçe geliniyor!.. Ehvah, Trabzon…

Karadeniz Ereğli’de çıkan bir gazetemizin, 09 Temmuz 2010 tarihli, “Ereğli’de çifte sondaj” başlıklı haberinde ise, Brezilya firması Petrobas ile Amerikan Firması Exxon Mobil’in, Karadeniz'de büyük petrol revervinin bulunduğu görüşünden hareketle yatırımlarını arttırdığı, Petrobas firmasının şu anda Sinop'ta devam eden ve bu ay (Temmuz) içinde sökülerek Karadeniz Ereğli'ye getirilecek olan platformunun dışında, ABD eski Başkanı Bush'un da bulunduğu Exxon Mobil firmasının da şu anda Güney Kore’de inşa edilen ve yıl sonunda Güney Kore'den teslim alınacak olan platformun bölgeye getirerek petrol aramasına (sondaj çalışmasına) başlanacağı, Exxon Mobil yetkililerinin, yapılacak sondaj çalışmalarındaki umutlarını, 2018 de Karadeniz Dünya'ya petrol ihraç eden ülke olacaktır sözleriyle ifade ettikleri kaydediliyordu (12). Ortada “petrol yok” ama, ihracından bile bahsediliyor, ama ortada asıl olan, “fundematalist ABD”nin, Irak ve Afganistan’a “demokrasi (hurafesi) ihracı” ve “İran’a ilgisi”, dolayısıyla, “Karadeniz ABD gölü” iştahı oluyordu. “Karadeniz’deki petrol masalları”, ‘Etkin Çaba Harekâtı’ uygulamasının, Karadeniz'i ve ‘ötesini’ de “kapsayacak bir genişliğe” sahip kılınacağını gösteriyor...

06 Ağustos 2010 tarihli ulusal ve yerel gazetelerimizde ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, Leiv Eiriksson ile yapılan çalışmaların sonucunun Ağustos ayının ikinci haftasında ortaya çıkacağını belirttiği, “Karadeniz'de petrol çıkmayabilir, bulursak çok iyi olur, fakat bulunabilir de. Bulamazsak bir şeyin sonu değil' dedi” açıklamasını okuyorduk (13). Sinop sondaj çalışmasından (!), Haziran ve Temmuz aylarında beklediğimiz “petrol müjdesi”, Ağustos ayının           ikinci haftası” da gelmiyor, aksine Bakan Bey, Petrol çıkmayabilir “işaret fişeği” ile neyin çıkacağını, ama “ortada petrol olmadığını (hatta aranmadığını)” bir kez daha gösteriyordu.

12 Eylül 2010 tarihine girdiğimizde ise, Karadeniz Petrol Masalları’nın, Hopa Petrol Sondajı masalının bitiminden sonra, “Sinop sondajı yapılması” bölümü de sulara gömülüyor, bu defa basında yer alan haberlerde, “Karadeniz'de petrol aramaları sürüyor” veya “Karadeniz açıklarında petrol arama çalışmaları” başlığı altında, Exxonmobil iştiraki olan Exxonmobil Exploration and Production BV ile TPAO’nın, Karadeniz'de Kastamonu ile Samsun arasında ortak petrol arama çalışmaları yaptıkları ve daha derinlerde sondaj çalışmaları yapmak amacıyla Güney Kore'de dünya çapında dev petrol arama platformu inşasının devam ettiği öne çıkarılıyordu…

Sinop yöresinde/Karadeniz’de 5500 metrede “petrol bulunmadı” ama, bulunsa bile –maliyet sebebiyle de- işe yaramayacak petrolün bulunması için (!), daha derinlere inilmesi komikliğinden söz ediliyordu:  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Karadeniz'de petrol arama çalışmaları yapan uluslararası Exxonmobil şirketi, deniz altında 12.900 metre derine inebilme yeteneğine sahip yeni bir petrol arama platformu inşa ettiriyor. Güney Kore'de inşası devam eden platform 2011 yılı başlarında Karadeniz'de petrol arama sondajında kullanılacak.” deniliyordu (14). Eylül/2010 ayında halka “yeni haber gibi” servis edilen bu haber aslında, eski; ABD'li Exxon Mobil şirketinin Güney Kore'deki tersanelerde Deepwater Champion (derin deniz şampiyonu) isimli özel bir gemi yaptırdığı, bu platformun 2011 ortalarında Karadeniz'e geleceği ve 2011 sonlarında da sondaja başlamasının planlandığı şeklinde Hürriyet Gazetesi’nde, 16.04.2010 tarihinde, “G.Kore’den petrol platformu gelecek aramalar hızlanacak”, başlığı ile çıkmış bulunuyordu

Güney Kore'de “derin deniz şampiyonu” isimli bir gemi yaptırdığı söylenilen Exxon Mobil şirketi, 2010 Ocak ayı içersinde, Sinop açıklarında, “TPAO ile birlikte petrol arayacak Petrobras ortaklığına” yüzde 25 payla katılmış, yapılan anlaşma gereği de, Petrobras’ın üstlendiği ve günlük kirası 1 milyon dolar olan Levi Eiriksson kirasına ve diğer masraflara ortak olmuş bulunuyordu. Levi Eiriksson’da  dünyanın en gelişmiş petrol platformlarından biriydi ama, “Sinop tatili” yapıyor, petrol ile işi olmuyordu. Petrol arayıcısı olarak ortada Petrabas ortada görünüyor, ama “görünmeyen” ABD/şirketleri (CIA, FBI yada her nelerse onlar) i oluyordu. Exxon Mobil International Limited Arama Direktörü Russ Bellis, Karadeniz derin sularındaki mevcudiyetlerini genişletmekten memnun olduklarını söylüyordu ama, bu açıklama bana, “Genişletilmiş Ortadoğu (BOP) Projesini” çağrıştırıyordu. Kandırılan kamuoyu ne olduğunu bil(e)miyor, uydurma petrol haberler/masallarla kamuoyu yanıltılıyordu. ABD’li (yani CIA, FBI ya da neler ise benzerleri ile) şirketler, “Karadeniz ABD Gölü amacı için” geldikçe geliniyor.

Amerikalı Exxon Mobil'in de ardından, bir diğer Amerikalı Chevron’da ‘petrol sahnesinde’ yer alıyor; 17 Eylül 2010 tarihli basın haberlerinde, Brezilyalı Petrobras ve Amerikalı Exxonmobil'in ardından dünyanın bir diğer petrol devi Chevron’ın da “Karadeniz'de petrol arayacağı”, TPAO'nun Karadeniz'de sondajına devam ettiği Yassıhöyük sahasına ortak olduğu, Chevron’ın, bu işbirliği için Karadeniz'de 750 milyon dolar yatıracağı, ortaklığın yüzde 50-50 paylaşım şeklinde olacağı, Chevron’ın ayrıca, Karadeniz'de yapılacak tüm arama masraflarını üstlendiği, Karadeniz'de petrol çıkmasa dahi masrafların tamamının Chevron'a ait olacağı ifade ediliyordu (15). Elin ‘Amerikalısı’, bizim kadar “akıllı değil” demek ki, “petrol çıkmasa dahi” masrafları karşılıyor!.. Görünen o ki de “derin denizlerde bulunacak olan” bir şey de yok, insanımız sürekli, ‘Petrol Avcıları’nın “av haberleri” ile kandırılıyor…

21 Eylül 2010’da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Karadeniz'de petrol bulmak istiyoruz, bir, iki, belki de 13 tane kuyu vurulacağını…”  derken (16) aslında, “Sinop petrol sondajı denilen” çalışma da dahil bu tarihe kadar-, Karadeniz’de- petrol bulunmadığını” da açıklamış oluyor.  

Sondaj çalışması denilenin (!) Trabzon’a da “gelecek olması”; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Zonguldak'ın 60 kilometre açığındaki ‘Yassıhöyük-1’deki sondajının ardından, Trabzon açıklarında, Sürmene'de sondaja hazırlanıyor olunduğunun açıklanması, “bu ilginin” petrole değil, 01 Mart 20003 Tezkeresi’nin TBMM’de reddedilmesi sebebiyle “ele geçirilemeyen” “Trabzon-ÜS” istekleri gösteriyor… ‘Petrol avcılığı”nın esasında, “Karadeniz’in ABD/NATO gölü” haline getirilmesi çalışmaları olduğu arttık sırıtıyor...

Nasıl bir “akıl”, ortada hiç görünmemesine rağmen de, “petrol bulunduğu” haberlerine ya da “petrol çıkmasa dahi masrafları karşılayacak ‘elin Amerikalısı’ haberlerine inanır” bilemem de, ‘Ahmet Trabzoni’ olarak da “bizde” de ‘akıl var”, bendeniz; “Sinop petrol sondajı” denilende, “neler olduğunu” unutmuyor, unutturmuyor, soruyor(d)um…

Enerji Bakanlığı, TPAO Genel Müdürlüğü, Sinop Valiliği/ne…

Hopa-1 sondajı ile kamuoyu kandırılmıştı, platform geldi, çekip de gitmişti. Sinop sondajı ‘denilenle de’ kandırılmak istemiyoruz, kamuoyunun da bilgilenmesi için, Nisan ayında “3000 metrede bulunup da” devam edip, “Haziran/Temmuz/2010” aylarında “müjdeli haber almamız gereken” sondajın durumunu, 13 Eylül 2010 tarihinde, “İLESAM Trabzon İl Temsilcisi” sıfatımla da, hem Enerji Bakanlığımıza, hem TPAO Genel Müdürlüğü’müze, hem de Sinop Valiliğimize, “2010/6; 2010/7; 2010/8” Sayılı yazılar/faks ile -Özel Kalemlere çekip; Bakanlık Büro’dan Lütfü Bey’in; TPAO Özel Kalem’den Gamze Hanınım, Sinop Valilik’ten Elif Hanımın ellerine geçmesini, dolayısıyla- Enerji Bakanımıza, TAPO Genel Müdürümüze ve Sinop Valimize soruyordum… 

1-3000 metrede olduğu açıklanan sondaj “hangi tarihte” bitmiştir?

2-Sondaj çalışması “kaç metrede” bitmiştir?

3- Petrol “bulundu mu”, bulunmadı mı?

4-Eğer bulunduysa, “kaçıncı metrede” bulunmuştur?

5- Petrol bulunduysa “muhtemel rezerv” nedir?

6-Yeni sondajlar yapılacak mı?

7-Yeni sondaj yapılmayacaksa neden yapılmayacaktır? 

Sözettiğim 3 makama ilettiğim yazımla “bilgilenmek istediğim” konuların bir kısmını okumuş bulunuyorsunuz… 

Bugün Eylül ayının 28’si olmasına, yani aradan 15 gün geçmesine rağmen de, bu “üç kurum/makamdan” bana ulaşmış tek bir “bilgilendirme haberi” yok, bulunmuyor… Fakat asıl istediğim, genel şikayetimi “en üst makama” iletmek oluyor; Cumhurbaşkanımıza, saygılarımla, imdi, buradan… 

Sayın Cumhurbaşkanıma (da) arzım’dır:

Kitap/eser çalışmalarımı sürdürürken bazen “yerel/ulusal gazetelerde” yazmışlığım oluyor. Ulusal basında yazar diye bilinenlerin “başucu kitabı” yapmaları gereken, “Osman ile Mozart Hesap Lütfen” isimli kitabımda topladığım bu yazılarımın birinde; o zaman Dış İşleri Bakanımız olan size, Abdullah Gül Beyefendiye, 21 Nisan 2004 tarihinde hitap ediyor, “Sayın Bakan bize de gül!” başlığım altında şunları da yazıyordum:   

Ülkemizin yaklaşık iki yüzyıllık arayışının arkasında ki temel düşünce, Batılı camianın kimi gereklerine ´uyum´ sağlayabilmek olmuştur. İyiye ve güzele talip olmak değil de, ´başkalaşma´ arzusu, Batılı kimliği benimseme açlığı olmuştur. Kimliği kırılan Osmanlı aydınından (!) devşirme projesini devralan Cumhuriyet aydını (!), sözkonusu bu ´toplumsal mühendislik´ projesine “çağdaş uygarlığa ulaşmak” adını koymuş olsa da, gelinen çağdaşlık (!) Albayrağın yerine Avrupa Birliği (AB) bayrağı asılması (Bayraksızlık) iştahı olmuştur. Bayraksızlık idealimizin (!), yani AB örgütlenmesinin tarihsel kökeni ise bellidir. Müslümanların 638’de Kudüs’ü almalarına, 1071’de Anadolu’ya girip, sonrasında fethetmelerine kadar uzanır. Bu yüzden, Kudüs’ün ve Anadolu’nun geriye alınması düşüncesi 11-12’nci yüzyıldan bugüne dek tüm Hıristiyan din adamlarının, dolayısıyla da Avrupalı tarihçi, siyaset adamı ve düşünürlerin ´özlemi´ olmuşturABD’li Başkan Wilson’un Prensipleri’nde (1918) öngörülen Kürt Devleti bugünlerde yanı başımızda kurulmuş, AB’nin Kopenhag Kriterleri’nde (1993), ´azınlıkların´ korunmasının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun ifade edilmesinin ülkemiz için anlamı da, Kürt meselesi olmuştur…Etnik ´haklar´ verilemez denmişti ama, uyumumuz (!) durmaksızın sürüyor. Avşar Kızı nam bayanın şovuna katılıp Kürtçe parça okuyan Aynur isimli kızımızın, Dışişleri Bakanlığımızca Avrupa’ya gönderileceğini de öğrenmiş bulunuyoruz. İmdi, benim talebim de bu noktada başlıyor: Dışişleri Bakanımız Sayın Gül’e saygı ile arz ediyor, diyorum ki: Bakanlığımız, Aynur kızımızı Avrupa’ya gönderebildiğine göre, devletine 25 yıl mühendislik yapmış, ´yazarlık´ alanında da ´uzman´ olan beni de, madencilik tarihi de olur ama, özellikle medeniyet tarihi ve dinler tarihi konularında bilgi sunmak, cahil hacı hoca yada Prof.’larımızın sunduğu hurafeler yerine gerçek tarih ve din bilgisi, dinin bilim, bilimin de din (İslam) olduğunu anlatmak üzere beni de Avrupa’ya göndersin. Sayın Bakan Gül; kabine arkadaşınız sayın Cemil Çiçek, anadilde yayın ve kursa izin veren yasa için Kürtlerin devlete teşekkür etmesi gerekirken Hans’a, Jo’ya teşekkür ettiğini ifade ettiler. Ortada ´teşekkür yeri´ sorunu var mı bir tarafa, ben talebimi sundum, bana de bir ´gül´. Yoksa, Hıristiyan Batı benim için ´uyum´ yada ´reform´ istemeyecektir. Ah, keşke ülkemiz için de istemeseler de ´uyumsuzluğumuz´ ya da ´reformsuzluğumuz´ hep sürse. Yoksa, hal ve gidiş ´uyum´ ya da ´reform´ olarak sürdükçe Hıristiyan Batılının´özlemi´ de son bulacak, ortada ne Anadolu, ne de Kudüs kalacaktır.” diyordum (17)…

Sayın Cumhurbaşkanım, size bir kez daha hitap edişim, sanırım, 2009 yaz aylarının birinde oluyor; Cumhurbaşkanlığının web sitesine girip, “Sayın  Cumhurbaşkanım, bazı yazarları köşke yemeğe davet ediyorsunuz, ben sadece –bütün dünyanın kabul ettiği- Küresel Isınma iddiasını reddeden eserimle bile bunu hakediyorum, bırakın yemek davetini, bir çay davetine bile razıyım”, mealinde bir mesaj yazmıştım. Tıpkı Dış İşleri Bakanlığınız döneminizdeki gibi, bana ‘yine gülmediniz’, geriye dönüşünüz olmamıştı… Açıkçası da, “olması”, gönlümün isteği değildi, benimki, “Küresel Isınma var” hurafesi üzerinden “ülkemizin Tarım ve Enerji politikalarının” değiştirilmesine, daha çok fakirleşecek olmamıza “itirazım” oluyordu…

Sayın Cumhurbaşkanım… Bu defa olsun ‘itirazımı’ duyunuz… “Karadeniz’de petrol bulduk” şeklinde süren “kandırılmamıza” son verilmesini, haliyle de, “Karadeniz’in NATO/ABD Gölü haline getirilmesine” müsaade edilmemesini, Tanzimat Dönem(ler)i ‘alışkanlığı’ olan, “Taviz vere vere” ülke yönetilmesinin terk edilmesini, önemle arz ediyorum…  Saygılarımla da… Ahmet Musaoğlu…

Yazıma dönersem de…

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hitabım üzerine, okuyucularım; “bu defa da sizi duymaz” dediklerini duyar gibiyim… Onlara cevabım, “bizim ünlü olmayı değil, kaliteli olmayı seçmiş olduğumuz” oluyor. Farkındalığımız, ‘Molla Kasım misali’, kendimiz için yazmıyor, “hâlık bilir” anlayışıyla yazıyoruz… ama tarihe not düşmek için de…

Bugün de öyle yaptık…

Kimsenin “bize gülmesini” beklemiyoruz… Bu ülkede yazar/entelektüel pek bulunmadığı için ‘farkındalığımızın’ dikkate alınmasını istiyoruz, hepsi bu…

Karadeniz’de petrol masalları” zaten de beni güldürüyor!..

‘Gülmesini’ bilmeyene, Kur’an-ı Kerim’in o mükemmel çağrısı, “Akletmez misiniz?”, ne de güzel hitap ediyor!..   

 

http://www.ahmetmusaoglu.org

Makaleyi Paylaş
Yayın Tarihi
29.09.2010
Okunma Sayısı

11366


Bu Makale için Yazılan Yorumlar

Ahmet MUSAOĞLU
31.08.2011 22:08
KAMUOYUNA AÇIKLAMA: Yazıma yapılan, "Hakan Yılmaz Çebi" yorumuna da istinaden bu açıklamayı yapıyorum: Kendilerini "ULUSALCI" olarak tanımlayan insanların -ya da açık/kapalı istibahrat- görüşleri ile "benim/görüşlerim" arasında EN KÜÇÜK BİR "İLİŞKİ/AYNİLİK" YOKTUR, OLMAZ DA..

Hakan Yılmaz Çebi
17.08.2011 20:52
Masonlar Türkiye'deki Petrolü Kime Saklıyorlar? Netpano yazarı Hakan Yılmaz Çebi son petrol yasasını hakkında bilinmeyenleri açıklıyor. Yabancıların Türkiye'de petrol aramasına izin veren kanunun kabul edilmesinden sonra, ülkemizde petrol arayan şirketlerin tamamı Yahudilere aittir. Güneydoğu'da arama yapanlar arasında en büyük iki petrol şirketi “MOBİL” ve “SHELL”di. Shell Petrol şirketi uluslararası sahada Hollanda-İngiliz ortaklığı etiketi kullanır. Royal-Dutch Shell'e bağlıdır. Sahibi Markus Samuel isimli bir Yahudi'dir. Diğer petrol arayıcısı şirket "MOBİL" ise bilindiği gibi Yahudi trilyoner ROCKEFELLER'ın birçok petrol şirketinden biridir. Türkiye'de petrol aramaya başlandığı 1956 yılından 1968 yılına kadar MOBİL'in Türkiye'deki Genel Müdürü NECDET EGERAN'dı. Necdet Egeran 1954 'te yabancı şirketlerin Türkiye'de petrol aramasına izin veren Petrol Kanunu'nun kabul edilmesinde en büyük çabayı sarf edenlerden birisi. Aynı zamanda MTA'nın ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurucularından. Daha sonra emekli olup 56'da Mobil'in başına geçer. Mobil'in petrol bulduğu kuyuları beton dökerek toprak üzerine çıkmasını engellediği söylentilerinin yaygın olduğu tarihte Mobil'in tek söz sahibi idarecisiydi. ... Dönemin ETİBANK GENEL MÜDÜRÜ BURHAN ULUTAN da o tarihlerde çalkalanan rivayetleri doğruluyor. Kendisiyle görüşmemiz sırasında yaptığı açıklamada Ulutan şunları söyledi: "1965'LERİN BAŞINDA MOBİL OİL'İN BAŞINDA EGERAN İSİMLİ BİRİSİ VAR. BU ARADA PETROL BULUNAN KUYULAR DA KAPATILMIŞ..." O dönem en gündemdeki şahıslarından Necdet Egeran'ın başka büyük bir özelliği daha var. Bu özelliğini TÜRKİYE'DEKİ MASONLARIN kendi aralarında yayınladıkları "ŞAKÜL GİBİ" isimli mason dergisinden öğreniyoruz. ENVER NECDET EGERAN'IN KİMLİĞİ 24 Ekim tarihinde DOĞUŞ LOCASI'nde tekris edildi. (42 YAŞINDA)... Mayıs 1950'de KALFA, Ekim 1950'de ÜSTAD oldu… Necdet Egeran Bilgi Locası'nın 25 kurucu üyesi arasındadır... 1955 yılında da ÜSTAD-I MUHTEREM oldu... Egeran 1958'de Türkiye Büyük Locası'na GENEL SEKRETER seçildi. ... Locası tarafından İskoçya Büyük Locasına Fahri Büyük 2. Nazırı unvanı verildi... 1964 yılında 1. BÜYÜK LOCASI'nı temsilen New York Büyük Locası'nın toplantısına davet edildi... Necdet Egeran 2 Mayıs 1965'te PEK SAYIN ÜSTAD seçildi. 58 yaşında 16. Masonik yılında TÜRK MASONLUĞUNUN EN GENÇ BÜYÜK ÜSTADI OLDU…" (Şakül Gibi Dergisi) Görüldüğü gibi Necdet Egeran, Amerika'dan ısmarlama gelen Cevat Eyüp Taşman gibi yabancı petrol şirketlerin türlü entrikalar çevirdiği bir dönemde Türkiye'nin en aktif masonu olma özelliğini de taşıyor. Aynı tarihlerde petrol çıkan kuyuları betonlayan MOBİL'in Genel Müdürü olması ÇOOOK İLGİNÇ RASLANTI olsa gerek!!! Türkiye'nin yıllardır petrol yönünden dışarıya bağımlı kalması ve belki de Ortadoğu'nun sayılı petrol üreticisi ülkelerinden biri olma şansını kaybetmesi ile TÜRKİYE'DEKİ MASONLUK, SİYONİZM davasına pek önemli katkılarda bulunmuş ve neticede hipnozlu milletvekillerinin uyuduğu bir anda YENİ PETROL YASASI MECLİS' TEN TAYYİ MEKAN yaparak geçmiştir NETEKİM!.. BİR DÖNEM TÜRK PETROL REZERVLERİNİ KONTROL EDEN MASONLARIN LİSTESİ: SELİM SOYDANBAY.: MOBİL MÜDÜRÜ, DEV LOCASI KAZIM AKYEL: TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜR MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI İBRAHİM ENVER ALTINLI.: MTA ENSTİTÜSÜ UZMAN, KÜLTÜR LOCASI İHSAN RUHİ BERENT.: MTA GENEL MÜDÜRÜ, UYANIŞ LOCASI OSMAN ŞEVKİ FİGEN: MOBİL OİL MARMARA BÖLGESİ MÜDÜRÜ, MUSAVVAF LOCASI MİTHAT GÜLDÜ.: ETİBANK BAŞKONTROLÜ, İDEAL LOCASI İHSAN MİZANOĞLU.: PETROL OFİSİ MÜDÜRÜ, İNANIŞ LOCASI RAUF ROZENTAL.: SOCANİ VAKUM PETROL ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.: KÜLTÜR LOCASI BAHRİ ERGENE, MOBİL.: FAZİLET LOCASI BESİM TAN, MOBİL MÜDÜRÜ.: SEVGİ LOCASI İBRAHİM DERİNER.: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ESKİ MÜSTEŞARI, BİLGİ LOCASI İHSAN KAYIN.: PETROL OFİSİ MÜDÜRÜ, İNANIŞ LOCASI NİMET DANABAŞ.: MADEN KREDİ BANKASI MÜDÜRÜ, KÜLTÜR LOCASI SÜHA TUĞRUL AKSOY.: ETİBANK ALIM SATIM ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜLKÜ LOCASI OSMAN BİLEN.: TPAO PERSONEL MÜDÜRÜ, UYANIŞ LOCASI LÜTFİ ERSİN ÜÇER.: SHELL CO. PLANLAMA MÜDÜRÜ, ÖZLEM LOCASI SABİH BÜYÜKARIKAN.: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ, UYANIŞ LOCASI TURHAN KUT.:ETİBANK GENEL MÜDÜR MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI SABRİ CEREN.: TPAO PAZARLAMA MUHASEBE MÜD., UYANIŞ LOCASI ZİYA AYTINBAŞ.: TÜRKİYE PETROLLERİ A.O GENEL MÜDÜR MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI ABDÜLKADİR ASNA.: MTA ENSTİTÜSÜ TTL ŞUBESİ MÜDÜRÜ, UYANIŞ LOCASI RIFAT AYAYDIN.: TÜRKİYE PETROLLARİ A,Ş., UYANIŞ LOCASI OSMAN ALİ BERKMAN.: MOBİL MÜDÜRÜ, ANKARA UYANIŞ LOCASI MEHMET RIZA AKASLAN.:TPAO MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI, UYANIŞ LOCASI ATİLLA AYKOL.: MADEN JEOLOJİ MÜHENDİSİ, DEV LOCASI AHMET BARAY.: ETİBANK GENEL MD. MUAVİNİ, UYANIŞ LOCASI ZEKAİ BOYER, TPAO PERSONEL MD. ANKARA UYANIŞ LOCASI BELGİN ERKAN.: TPAO GENEL MD. İKMAL GRUP BAŞKANI, GÖKKUŞAĞI LOCASI CENGİZ ERDAL .: PETROL OFİSİ A,Ş. GENEL MD. YARDIMCISI, GÖKKUŞAĞI LOCASI YALÇIN İLTER .: MOBİL OİL BÖLGE MD. MATRİKÜL N: 1320 Yukarıda da görüldüğü gibi madenlerimiz yıllarca Siyonistlerin "ÇİFTLİKLERİMİZ" dedikleri mason localarına kayıtlı "kişilere" bırakılmış! Üstelik bunların pek çoğu TÜRKİYE'NİN AZAMİ DERECEDE MİLLİ DUYARLILIK GÖSTERMESİ GEREKEN TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI çalışanları olması GAFLET ÜLKESİ olmamızı göstermiyor mu?! (.:) MASONLARIN KENDİ ARALARINDA KULLANDIĞI ÖZEL İŞARETLERDEN BİRİDİR! RETOG ŞİRKETİ'NİN HAZIRLADIĞI TÜRKİYE'DEKİ PETROL DOSYASI... ''En Zengin Yataklar Türkiye Kürdistanı'nda'' Türkiye sınırlan içindeki petrole ilişkin oyunların yoğunluğu çok zaman kamuoyunda "Türkiye'de petrol var ama ortaya çıkarılmıyor" tartışmalarına yol açıyor. Yıllardan beri bu konuda medya kuruluşlarında birçok haber dönem dönem yer alır. Ne hikmetse bulunan petrol sahalarını hiçbir gazeteci veya medya kurumu yerinde görmez, tespit etmez veya edemez. Bu konuyu ciddiyetle ele almış hiçbir haber programı veya gündem haber bulamazsınız. Şahsıma da yapıldığı gibi, teşebbüs eden birçok gazeteciyi de işinden ederler. Yapacağınız çalışmayı hem kursağınıza gömerler hem de yayınlayacak bir yer bulamazsınız. Diğer taraftan Türk halkı bu iri gazete ve televizyonlarda yayınlanan magazin programlarına ilgisini günbegün gösterirken, niye kendilerine bu tarz konuların işlendiği programların gösterilmediğini bir türlü sormaz!.. Neyse konumuza dönelim ve 27 Şubat 1992 tarihli Güneş Gazetesi'nin birinci sayfasında yayımlanan hayli ilginç rapora bakalım. "En verimli yatakların 'Türkiye Kürdistanı'nda olduğunu ileri sürdüler''… “Amerikalı Ceyarlar Güneydoğu'da" başlıklı haberde bakın hangi cümleler yer alıyor: "Güneydoğu Anadolu'yu ve Bitlis, Van, Adıyaman, Tunceli illerini "Türkiye Kürdistanı" olarak değerlendiren bir ABD şirketi, ülkemizin yeraltı zenginlikleri konusunda ilginç iddialarda bulundu. Amerikalı petrol şirketi RETOG, Türkiye, Suriye, Irak sınır bölgesinin petrol ve gaz rezervlerinin raporunu yayınladı. Rezerv açısından çok zengin olduğu bildirilen bu bölge, raporda Kürdistan (!) ( DİKKAT EDİNİZ lütfen Yıl 1992- HYÇEBİ) olarak nitelendirildi. "14900 Landmark Blyd. Sütte 370 Dallas, Texas 75240 USA adresindeki Retog" şirketince hazırlanıp satışa sunulan raporda, Türkiye'nin çok şaşırtıcı bir coğrafî konumu olduğu kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Ortadoğu petrol bölgelerinin kuzeydeki uzantısı olduğu belirtilen raporda, şu anki faal petrol sahalarının az miktarda petrol rezervlerine sahip olduğu vurgulandı. Raporda öne sürülen görüşlerin aşırı derece detaylı olması dikkat çekti. Dört ciltten oluşan rapor, bölgedeki 517 petrol kuyusunun tüm kayıtlarını kapsıyor. Ayrıca bölgenin tüm jeokimya ve termal özellikleri ve tarımsal etkinliklerini gösteren haritalar da raporda bulunuyor. Raporda yalnızca Ortadoğu'nun Güney bölgelerinin petrol bakımından zengin olduğu görüşünün aksine, içinde Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi topraklarının da bulunduğu kuzey bölgelerinin petrol bakımından zengin olduğu belirtildi. Ayrıca bu bölgede daha önce ayrıntılı bir araştırma yapılmadığı kaydedildi. 45 bin ABD doları fiyatla satışa çıkarılan raporda, Türkiye Kürdistanı olarak adlandırılan yöredeki, işlenmeyen petrol sahalarının rezervlerinin büyüklüğü övülüyor. Bakir bölge olarak adlandırılan işlenmeyen sahaların Irak ve Türkiye'de işlenen petrol sahalarından daha verimli olduğu iddia ediliyor. Retog şirketinin yeraltı ve petrol araştırma fırsatları, Türkiye / Kürdistan adlı raporunda, 500 bin ölçekli harita, kuyular, büyük petrol ve gaz sahalan, 52 ayrıntılı kuyu jurnali, 517 kuyu bilgi kayıtlan, yerüstü coğrafî bilgiler, Bouger yerçekimi bilgileri, Türkiye-Suriye ve Irak'ın sismik derinlik haritaları ile bu ülkelerde çalışan petrol sahalarının ayrıntılı haritaları bulunuyor. Raporda aynca Türkiye'nin siyasî yapısıyla bunun komşu ülkelerle kıyaslamalan da detaylanyla anlatılıyor." Yıl 1992: "Türkiye Kürdistan"ı Dillerde Retog şirketinin vermiş olduğu bizim için azami öneme sahip bilgilerin yanında özellikle bu raporda yer alan Türkiye Kürdistanı cümlesine dikkatlerinizi çekmek isterim. İsrail Siyonizminin ABD'ye yaptırdığı Irak işgali sonucu bu niyet her geçen gün gerçekleşmek üzere. Oysa 1990 yılında çıkan Masonluk ve Kapitalizm adlı eserin ilk baskısında "özel bölümde" bu konuya dikkat çekilmiş, "Yukanda bahsettiğimiz gerek zengin petrol yatakları, gerekse GAP projesi gibi dev bir projenin yer aldığı topraklarda kurulacak bir Kürt devleti, İsrail için yutulacak lokma değildir. Kurulması tasarlanan bu devletin zayıf, askerî güçten yoksun, ekonomik açıdan himayeye muhtaç bir devlet olacağını tahmin etmek hiç de güç değil. Plânın ikinci aşamasında, Ortadoğu'nun tek söz sahibi ülkesi haline gelecek İsrail için, bu Kürt devletini kontrol ve himayesine almak gayet kolay olacaktır. Kürdistan'ın İsrail'in bir eyaleti olmasıyla gelişecek bu aşama, İsrail'in Güneydoğu Anadolu sınırlan içine alıp vadedilmiş topraklara kavuşmasıyla sona erecektir." Rapor, şöyle devam ediyor; "Olay bu yönden değerlendirilince, Time Dergisi'nde çizilen Kürdistan haritasının Güneydoğu Anadolu'nun uzaydan çekilen petrol haritasıyla üst üste çakışmasının bir tesadüf eseri olmadığı açıkça anlaşılır. Dergide yayınlanan Kürdistan haritasının sınırları Gaziantep'ten başlıyor. Kuzey Irak'tan Halepçe'ye kadar uzanıyor. Türkiye'nin zengin petrol yatakları Diyarbakır, Adıyaman, Nusaybin ve Batman arasında tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni içine alan bir yay çiziyor." Diğer taraftan uzaydan çekilen petrol yataklarının haritası üzerine Kürt sorununu bahane ederek ABD'nin bölgeye yerleşmesi de çok dikkat çekici bir olay. Körfez krizi ve şimdi de Irak savaşı derken bölgede "insanî yardım ve güvenlik kampları" adı altında büyük bir oyun oynanıyor. www.Acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=6326


Makaleye Yorum Yaz
Yazara Ait Diğer Makaleler
Önemli Telefonlar
ÖNEMLİ
TELEFONLAR

ŞİKAYETİM
VAR
Evliliği sona erdiren yasak ilişki!
 
 
 
Antalya Valiliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Uluslararası Havalimanı
Tourexpi
buhafta TV
kanalv TV