GÜNDEM

ABDULLAH YALÇIN

07abdullah@mynet.com
ABDULLAH YALÇIN

İmar Yönetmeliği

Kentler yönetilirken o kentin çağdaş, modern ve yaşanabilir bir kent olması için uğraş verilir. Kafa yorulur.

Bunu yapabilmenin yolu ise toplumsal uzlaşmanın yanı sıra ilgili meslek odaları ile STK’ların fikirlerini de alarak yapılacak düzgün planlamalardır.

Hep söylenir “En kötü plan plansızlıktan iyidir” diye.

Bu cümleye olum olası katılmamışımdır.

Eğer bir plan yapılacaksa kötü niye karar alınıp yürürlüğe konsun ki..

Kötü yapılan plan nasıl telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratabiliyorsa, plansızlıkta aynı sonucu yaratır.

Onun için kötü bir planın plansızlıktan daha iyi olduğunu düşünmüyorum.

Geçmişte yapılan kötü planların, alınan yanlış kararların sonucu bugün Antalya’nın geleceğini nasıl ipotek altına aldığını hep birlikte görüyoruz.

Kentin geleceğini ilgilendiren en önemli konuların başında imar gelir.

İmar, yazımın başında da ifade ettiğim gibi bir kentin çağdaş, modern ve yaşanabilir bir yaşam alanı olması için önem arz eder.

Yerel yönetimlerin asli görevlerinin başında da o kentte yaşayan insanların rahat ortamda hayatlarını idame ettirmelerine imkân vermektir.

Bu da kent adına yapılacak olan planlardan geçer.

Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı var.

Gündemin 11. maddesinde yeni İmar Yönetmeliği oylanacak.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu hazırlanan yeni yönetmeliği uygun bulmuş.

Sadece komisyon üyesi MHP’li Reşat Oktay’ın yönetmeliğin bazı maddeleri için komisyon raporuna şerh koymuş.

AKP’li komisyon üyesi ise raporu imzalamamış bile.

Ama işin aslının öyle olmadığını bugün Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Teoman Akçalı’nın düzenlediği basın toplantısında, Antalya için çok önemli olan İmar Yönetmeliği’nde ilgili meslek odalarının hazırladığı raporların, benim de üyesi olduğum Kent Konseyi İmar Çalışma Grubu’nun raporlarının çok fazla yer almadığını öğrenmiş oldum.

Peyzaj konusundan örnek vermek gerekirse, yönetmelikte sadece 5 bin m2 ve üzeri parsellerde peyzaj projesi istendiği vurgulanmış.

Antalya gibi turizmin başkentinde peyzaj düzenleme işinin bahçe düzenlemesi olarak görülmesi bu kente yapılacak en büyük yanlıştır.

Hazırlanan ve bugün oylanıp karar altına alınacak olan İmar Yönetmeliği’nde, kentin yönetiminde kentin gelişiminde önemli rol oynaması gereken sadece Peyzaj Mimarlarını devre dışı bırakmıyor, diğer ilgili meslek odalarının görüşleri de yok sayılmış.

Onun için tüm ilgili odaların ve Kent Konseyi İmar Çalışma Grubu’nun hazırladığı raporların bir kez daha dikkate alınması için İmar yönetmeliği’nin bugün oylanmayın yeniden bir kez daha değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi yönünde karar alınması gerekir.

Eğer böyle bir karar alınmaz ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı İmar Yönetmeliği için açılan davada, Yargıtay’ın 26 Şubat 2009 tarih ve 2009/93787 sayılı kararı Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin iptali için açılacak bir davada emsal teşkil edecektir.

Makaleyi Paylaş
Yayın Tarihi
12.10.2011
Okunma Sayısı

8310


Bu Makale için Yazılan Yorumlar

Makaleye Yorum Yaz
Önemli Telefonlar
ÖNEMLİ
TELEFONLAR

ŞİKAYETİM
VAR
Evliliği sona erdiren yasak ilişki!
 
 
 
Antalya Valiliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Uluslararası Havalimanı
Tourexpi
buhafta TV
kanalv TV