ANTALYA\'DA ZAMAN

HÜSEYİN ÇİMRİN

huseyin.cimrin@sabah.com.tr
HÜSEYİN ÇİMRİN

Antalya Yörükleri (3)

Bizim Yörük Aşiretleri

 

Osmanlı Devleti kayıtlarında "Yörükan Taifesi" olarak adlandırılan Yörükler kendi aralarında "Aşiret" ya da "Oba" dedikleri geniş aileler halinde yaşarlardı. Bu aşiretler arasında Antalya yöresinde en bilinenleri Karakoyunlu, Akkoyunlu, Tekeli, Karakeçili, Akkeçili, Sarıkeçili, Aksığırlı, Fettahlı, Hacımehmetli, Güzelbeyli, Honamlı (Recepli ), Ötgünlü, Saçıkaralı, Töngüşlü, Kızılışıklı, Çoşlu, Solaklı aşiretleridir.

 

Yörüklerde ‘Aşiret’ adı büyük aileleri ifade etmek için kullanılırdı. Fakat zaman içinde yerleşik hayata geçilmesiyle ve evlenme yoluyla yeni akrabalıkların oluşmasıyla aşiretler özgün halini yitirmişlerdir. Yörüklerin oba isimleri aynı zamanda bir yer ifade eder. Eskiden Yörüklerin nüfus cüzdanlarına bakıldığında doğum yeri olarak Karakoyunlu, Honamlı gibi aşiret isimleri yazardı. Mesela Karakoyunlu, Honamlı dendiği zaman, o kişinin Isparta ve  Konya yöresinden olduğu anlaşılırdı. Bu onlar için eskiden birer adres gibiydi. Aslında böyle sabit bir yer yoktu.

Yörükler mensup oldukları Oğuz boylarına göre de ayrıca isim alırlardı. Kayı, Bayat, Karaevli, Yazır, Döğer, Dodurga, Yapağılı, Avşar, Kızık, Beğdili, Karkın, Bayındır, Peçenek, Çavundur, Çepni, Salur, Eymir, Alayuntlu, Yüreğir, İğdir, Buğdüz ve Kınık isimleri Yörük boylarına ait isimlerdir. Bugün Anadolu'daki birçok mezra, köy ve kasaba, isimlerini bu Yörük boylarının isimlerinden almışlardır.

Antalya Bölgesinde kırsal alandaki yerli halkın hemen hemen tümünün yaylada ve sahilde arazi satın alarak artık çiftçi durumuna geçerek köylüleşmiş olduğu söylenebilir. Hiçbir yerde evi, yurdu, bir karış toprağı olmayan yalnız çadır hayatı sürdüren; nerede taze ot ve sorunsuz yurt bulurlarsa orada konaklayan Yörükler ise yok denecek kadar azdır. Bunlar Döşemealtı, Çubuk Boğazı, Serik Ovası; yaz aylarında ise Elmalı, Korkuteli, Saklıyaylası, Beyşehir Yöresi'nde konaklamakladırlar.

Eski Yörük Aşireti’nin Saçılmaz, Hacıosmanlı, Kirterlikli, Basırlı, Çıraklı, Bildirli, Marangozlar adlı obaları genellikle Serik çevresinde yoğundur. Yazları Anamas'a çıkarlar. Eski Yörükler Anadolu Selçukluları zamanında İran ve Irak üzerinden Anadolu'ya geldiklerinde Selçuklu Sultanları onları Antalya yöresine yerleştirdiler. Kışlık olarak o dönemde Teke Karahisarı olarak bilinen Sillyon (asar) bölgesinde oturmuşlar, Anamas Yaylası’nın Çirpen, Kızılova, Bodas, Karacalar, Göçeri, Çatmalı yörelerinde de yazlarını geçirmişlerdir.

Yeni Osmanlı Aşireti: Bu isim bu aşirete Orta Asya'dan en son geldikleri için verilmiştir.

Kurşunlu, Topallı, Araplar, Kirişçiler, Çılbak, Başındanyoklu, Kömürcüler adlı obaları vardır.

Bu aşiretin obaları Korkuteli'nin üstündeki Söbüce Yaylası’na çıkarlar. Kışı Korkuteli’de obaların isimlerini almış köylerinde kışlarlar.

Saraçlı Aşireti’nin Tarakçılar, Sarıhasanlı, Sarıimamlı, İhtiyarlı, Beyçukulu, Çenger, Küçükçenger, Taşbaşı, İşamtepe isimli obaları yazlarını Akseki'nin üstünde Göktepe Yaylası’nda; kışlarını Antalya'nın Saraçlı köyünde geçirirlerdi.

Antalya ve Bucak'tan çıkan Sarıkeçili Aşireti’nin Dağlı, Şeytanlar (Demirci), Üsemoğlu, Odabaşıoğlu Obaları Bucaktan itibaren batıya doğru gidip Samas belini aşıp Burdur'un Aziziye köyüne ve katrancık (Kartal dağı) Yaylası’na çıkarlar. Korkuteli'nin Karadin Köyü’nün (Şeytanlar veya Demirciobaları) konar göçerlerine Konya'nın Çumra ve Bozkır arasındaki alanlarda da rastlanmaktadır.

 

1950'li yıllarda yapılan belirlemelere göre Karahacılı Aşireti şu oymaklardan meydana gelmiştir: Himmetli aşireti Balkız Köyü çevresinde ve Karagöl civarında yerleşiktir. Sarıhabalı (Habalı) ve Hacı Hamzalı aşiretlerinin bir kısmı Köprüçayı'nın karşı sahilinde Kilimli Köyünü kurmuşlardır. Kaldırıcılar ve Ali Kahya Aşiretleri, Üründü, Deniztepesi, Balkız, Ayanoz, Kızıllar ve Kuşlar Köyüne yerleşmişlerdir.

Oğuz Türkmen'lerinin Avşar Boyu'ndan gelen Karahacılı Aşireti’nden ayrılıp ayrı bir oba kuran ve Solaklı adını alan Solaklı Yörükleri yaz aylarını kendi yaylalarında, kış aylarını da Antalya Bölgesinde geçirmeye devam etmişler. Serik İlçe merkezinde Karadayı, Belkıs Beldelerinde Kürüş Köyü'nde, Manavgat İlçesinin Taşağıl Beldesinde, Çakış, Çardak, Sarin köylerinde 1500 Hane civarında yerleşik düzene geçmiştir.

Kendilerini Hunanlı olarak tanıtan Honamlı Aşireti bölgenin bilinen diğer aşiretidir. Çinliler koyuna "Hun" derlermiş. Honamlılar çatal kafalı, ince vücutlu orta ye ortadan uzunca boylu ve Saçı karalı aşireti dışında hiçbir aşirete benzemezler. Honamlı Aşireti  Çoşlu, Ödgünlü, Telliler, Elekli, Karaevli, Recepli, Hacı Mahmutlu, Pekmezci, Garsavurdanlı obalarından oluşur. Honamlı Yörükleri Antalya Ovası’nda Serik, Manavgat, Alanya, Kemer ve Kumluca çevrelerindeki göçebe ve hayvancılık yaşantısını erken bırakıp tarım ve turizm alanlarında ticarete atılmışlardır.

Ötgünlü Obası: Ötgün, bir tür hayvan çanıdır. Deve, koyun hangi hayvana takılırsa en küçük hareketlerde bir uğultu sesi verir. Bunlar Taşağıl Bucağı'nın Kaymaz Köyü ile Çakış arasındaki bölgede yerleşmişlerdir.

Yörüklerin aşiret adları onların genel hayat tarzını belirleyen bir sınıflandırmadır. Ancak yaşamlarının ana uğraş alanı olan hayvancılıkta sürülerin çeşidi, Yörük insanının nerede yaşayacağını belirlemiştir. "Akkoyun" olarak bilinen koyun çeşidi soğuğa dayanıksız bir tür olduğundan, Akkoyun cinsinden sürüleri olan Yörük aşiretleri genellikle Toros dağları ile Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale uzantısındaki yerleri kendilerine yurt edinmişlerdir. Karakoyunlu Aşireti  İbişli, Kuşçular (Kuşlar), Hacı ahlar, Könterli, Dayılar, Balıklılar, Ebişler, Zeybekler adlarındaki obalardan oluşmuştur. Halk arasında "Mor Koyun" olarak tanımlanan soğuğa daha dayanıklı sürülere sahip olan bu aşiretin ataları tahminen üç-dört asır evvel Anamur -Alanya üzerinden geldikleri tarihi kayıtlarda kesindir. Karavca, Oymapınar, Seki, Sorgun, Çolaklı, Yavrudoğan, Şişeler vs. yerlerde soy olarak yaşayan aileler vardır.

Saçıkaralı Aşireti: Bu aşirete Haytalar da denir. Onlar kendilerine söylenen "Hayta" sözcüğünden pek hoşlanmazlar. Yazın Şarkikaraağaç taraflarına göçerler. Önemli bir kısmı 1904 sayımında Şarkikaraağaç ilçesi nüfusuna yazıldılar. Serik ilçesinin Aşağı ve Yukarı Kocayatak, Solak, Murtuna, Manavgat yöresinde yerleşik hayata geçtiler. Mahalleleri: Bacaklar, Elekli, Gedikli, Güccüklü (küçüklü),  Gosatlı, Hacıaliler, Hacınasuhlu, Hacıgaralı, Karacaklı, Kerimli, Kötekli, Hacısüleymanlı, Neneli, Saçıkaralı,  gibi kollara ayrılırlar.

Bunlar yazı Anamas dağlarında yazlarlar. Güzü ise Şarkikaraağaç ovalarında güzlerler, kışlağa ise Antalya Ovası’na inerler.

Keçili Yörükler de aynı şekildedir. "Sarıkeçi" Akkoyun gibi soğuğa dayanıksızdır. Bu nedenle Sarıkeçili Yörükleri Toros dağlarında yaşamaktadırlar. Karakeçili, Sarıkeçili, Kızılkeçili, Kurtlu, Haculu, Atçekenler olarak obalara ayrılmışlardır. Antalya Sarıkeçili Yörüklerini en çok barındıran bölgedir. Sarıkeçili Yörükleri Horzum, Honamlı, Kula, Yeni Osmanlı, Melli, Kınık, Yazır gibi Yörük obaları ile evlilik bağı kurdukları için karışmışlardır. Karakeçili Yörükleri de ise tıpkı Karakoyunlular gibi Orta Anadolu'yu tercih etmişlerdir.

Boynu inceli Aşireti: Şahbazuşağı , Gafarlıuşağı, Gızılalıuşağı, Sarıbeyoğluuşağı, Sarıoğlanlıuşağı,  Hacıalıuşağı, Kerimuşağı, Dolanuşağı, Gözarauşağı gibi obaları bulanan aşiretin bir kısmı Mersin Erdemli ilçesinde, bir kısmı ise Antalya Yeniköy’e yerleşmiştir.

Farsak Aşireti: Karaçalı, Dağlı, Yağbasan obalarından oluşmaktadır. Bu obalar yazlarını Korkuteli'nin Yelten Köyü civarında Farsak Yaylasında, kışlarını Farsak (bugün Varsak) yöresinde geçirirlerdi.

HAFTAYA: YÖRÜK GÖÇ YOLLARI VE YAYLALARI

 

Makaleyi Paylaş
Yayın Tarihi
10.08.2008
Okunma Sayısı

152368


Bu Makale için Yazılan Yorumlar

Fevzi Yelken
23.04.2017 23:41
Merabarlar öncelikle çok açıklayıcı bir makale.. Babamın amcası rahmetli hacı ALİ emmimin anlattigana göre Antalya Serik karakoyun yörüklerindeniz.. Konya Beyşehir ve sakikaraağaç arasında Beyşehir gölü sahil köyü olan budak köyünde yaşıyoruz.. bütün Yörüyenlere selam olsun..

SELAHADDİN EYUP SELVİ
21.06.2016 20:06
ellerinize sağlık

Tahsin çetmi
02.06.2016 10:39
Ben korkuteli küçük köydenim serikten gelme kara koyunlu yörüğüyüz böyle bir araştırma yaptığı için hüseyin beye teşekkür ederim

Mohammed Furkan Pazar
29.01.2016 12:09
Merhaba, sevgili dostlar. 30 sene evvel Merhum bir akrabamızın yaptığı çalışmalar ile ceddimiz hakkında bilgi topluyoruz. Eğer Adana, Mersin, Antalya civarinda konup göçen yörüklerdeniz mesaj atabilirsiniz. Bildiğimiz şudur ki 10 göbek öteden babam olan Keşif Ahmet keşefli köyünün kurucusudur. Keşif Ahmet'in 3 erkek kardeşi daha vardır; Su Başı, İshak, Isbat. Su Başı neslinden olanların hala keşefli köyü civarında ikamet ettiğini bilmekteyiz. Eğer daha üst nesillere dair bilgi sahibi iseniz yahut merhum dedelerimizin yaşadığı tarih hakkında bilgi sahibi iseniz, email adresim: frukoprof@gmail.com

Bekir GULER
30.12.2015 22:01
Ben de Yeni Osmanlı yörüklerinden Ali molla 'nin torunu pala 'nın oğluyum. Yaylamiz kartal yuvası gibi toroslarin zirvesinde yer alan Söbüce Yaylası dir. Yazları yaylada kışları dosemealtinda köyde ikamet ederiz .düne kadar kara çadırlar varken, yaylamiz da teknolojiden nasibini aldı ve evler yapılmaya başlandı . Kara çadırda yaşamış biri olarak şunu söylemek isterim ki, is kokan gaz lambasının altındaki sohbetleri bugün modern binaların arasında bulamazsınız. Bir devir geldi ve geçti.bize düşen geçmişi yad etmek ve gelecek nesillere bir nebze de olsa aktarabilmek tir. Son olarak yörük olduğum ve Türk olduğum gururlu ve mutluyum yalniz Unutmayalım ki Türk ancak Müslüman olduktan sonra Türk tür...

Osman şahin
02.10.2015 22:06
Bizde burdur bucak kizilkaya sarikecili yoruklerindeniz Korkuteli sarikecili leri ile yakın akrabayiz

Zafer TOPBAS
28.07.2015 20:58
Hüseyin hocam elinize yüreğinize sağlık, ben Yeni Osmanlı Yörüklerlerinden Veli Usta oğlu Zafer Topbaş. Tüm yörelere selam olsun.

isa subaşı
08.07.2015 15:50
Öncelikle emeğine sağlık. Karakoyunlunlular hakkında yazmış olduklarınızı okudum. Bulutlar, Zeybekler ve kuşların aynı babanın üç oğlu olduğunu ve ayrı soyadı aldıklarını anlamdan ve serik dikmen köyünden nazmi buluttan dinledim. Araştırma yapmak isterseniz. Nazmi Bulut'u kaynak kişi olarak kullanma bilirsiniz. Bu konuda çok fazla bilgiye sahip. Size kolay gelsin. Başarılar.

Durali Taşan
02.07.2015 01:03
Selamin aleykum sari keceli ve akkoyunlulardan selam olsun elmali kazasinin yavu (zümrüt kaya) koyunden sari cavusun Yusuf'un un torunuyum cok degerli bir çalışma Olmuş emeginize saglik

dağıstan arlataş
04.07.2014 18:24
Tüm yörüklere ve ne mutlu türküm diyenlere selam olsun antalya.akseki gümüşdamlaköyü.

Hüseyin Çimrin
07.01.2013 21:50
SEVGİLİ OKURLARIM, Bana yukarıdaki konu ile ilgili olarak yönelteceğiniz sorularınızı: hcimrin@yahoo.com mail adresime gönderirseniz, size yardımcı olmaya çalışırım. HÜSEYİN ÇİMRİN

mehmet gezmez
05.01.2013 10:35
ben yeni osmanlı yörüğüyüm yaylam söbüce kundakcı mehmetin torunuyum.tüm yörükler olarak biz türkün özüyüz bayrağımızı vatanımızı ve milletimizi çok severiz tüm yörüklere selam olsun

Aydogan
18.11.2012 02:47
sayın hocam calismalarinizdan dolayı tesekkur ederim. Ben Antalya Aksu Murtuna'da yasamaktayım. Ben ne yorugu oldugumu bilmiyorum dedeme ve buyuklerime soruyorum onlarda bilmiyor tek bildigim en az 200 yıldır yerlesik olarak bu bolgede bulundugumuz yardımcı olursanız sevinirim simdiden tesekkurler calısmalarınızda basarılar dilerim.

Hüseyin Çimrin
11.04.2012 10:43
SEVGİLİ OKURLARIM, Bana yukarıdaki konu ile ilgili olarak yönelteceğiniz sorularınızı: hcimrin@yahoo.com mail adresime gönderirseniz, size yardımcı olmaya çalışırım. HÜSEYİN ÇİMRİN

murat seki
14.03.2012 01:17
hocam öncelikle saygıyla selamlıyorum sizi ben bir yörük çocuğuyum alanyalıyım. babamda annemde yörük lakin hangi yörük obasından oldunu bilmiyorum büyükleriminde bu konu hakkında bilgileri yok soy ismimiz seki napabilirim

YUNUSOĞULLARI BEYLİĞİ
09.03.2012 19:27
Selam Aleyküm Bende Yunusoğulları Beyliğindenim. İsmim Yunus Koyuncu, Afyonkarahisarda ikamet ederiz. Antalya / Korkuteli / Sarıkeçili Yörüklerindeniz. Varmı bizim obadan burada ?

selcuk aktepe
29.01.2012 19:58
sevgili hocam yorukler ve de bolgeler hakkinda baya bilgi vermissiniz kutlarim ama ben birsey sormak istiyorum hocam doseme altini koppile olarak gecmissiniz doseme altinda okadar deyisik boylardan yorukler vardirki he kovankil koyondeki yorukler doseme altinnin en eski ve ilk yerlesik yorukleridir vede doseme alti isim hakki da gercekte bu koye ayittir issminide ipekyolundan almisti tas doseli yoldan elinizde varsa bilgi paylasmanizi rica ederim saygilar

RAMAZANKOCACİVAR
22.01.2012 21:22
ben eski yörük aşiretindenim hala küçükbaş hayvancılık yapıyoruz aksunun alaylı köyünde yerleşik hayata geçtik ama koyunve davar sürümüz var tarımlada ugraşıyoruz bütün yörükleri selamlıyorum saygılarımla....

gülsüm duysak
23.12.2011 13:53
ben de honamlı yörüklerinden kayı boyundan gelmeyim. Karaibrahimin torunuyum bununla ilgili soyumu araştırmaktayım bu konu ile ilgili bilgisi olanların bana yazmasını rica ederim.

muhammet ÖZKOZANOĞLU
31.07.2011 17:01
BEN ADANANIN KOZAN İLCESİNDENIM SOYUMUZ BURAYA ANTALYADAN GELME KARAEVLİ YÖRÜKLERİNE BAGLI DOLASIKLI ASIRETINDEN BÜTÜN KOZANOGLU ASİRETIN VE TÜM YÖRÜK KARDESLERİMİZE SELAM EDERIM

mehmet ali yasar
24.07.2011 17:03
hüseyin bey sarıbacak diye bir emmare bulamıyorum yalnız dedemden yaşlılardan duyguyla hareket ediyorum antalyadan gelmemiz kesin lakap olabilir bu lakap eski antalyadada kullanılabilir bilginiz varsa veya bilgi edinirseniz sizden ricam beni bilgilendirin içimde kuşku var onun için sizi rahatsız ediyorum

mehmet ali eroğlu
04.07.2011 00:36
ben akdeniz üniversitesinde akademisyenim antalyaya yeni geldim yörükler, antalya yörükleri ve bunlara ait dokumalar( ÖZELLİKLE HEYBE ÇUVAL) ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI YAPIYORUM NASİP OLuRDA TATMAMLAMA İMKANIM OLURSA YÖRÜKLERİ VE KÜLTÜRLERİNİ TANITICI KİTAP ÇIKARMAK İSTİYORUM ARAŞTIRMAM HALEN DEVAM ETMEKTE BU KONUDA BİLGİSİ VE BELGESİ OLAN HERKEZİN YARDIMINI BEKLİYORUM 0533 734 41 03 çağrı yada msj bırakırsanız sizleri arama imkanı bulmak istiyorum

günay köksal
21.04.2011 17:56
ben antalya aksu güloluk köyünde doğdum eski adı gındıra hangi aşiretten olduğumu bilmiyorum bana yardım edermisiniz

Bülent AKBAŞ
29.01.2011 01:58
Yeni Osmanlı Aşiretinden AZİZALI sının Torunuyum, Saygıdeğer Büyüklerim,Kıymetli Kardeşlerim: Söbüce Yaylamıza Her Anlamda Sahip çıkalım,Yazları Fırsat Buldukça Değil,İmkanlarımız el verdiği sürece bölgemizde olalım,Resmi Kurumlar aracılığı desteklerini kullanarak Yayla FESTİVALİMİZİ yapalım,katılalım. Saygılarımla Bülent AKBAŞ

kübra okudan
27.01.2011 01:36
bu makaleyı paylastıgınız ıcın çok tesekkur ederım ben eskı yörük asıretındenım arastırmalar yaptım fakat hangı oguz boyundan geldıgımıze daır bır bılgıye ulasamadım bu konuyla ıllgılı bır makale yayınlarsanız cok sevınırım sımdıden tesekkür ederım

mustafa batu/kadir tekin
18.01.2011 11:51
bende bi yeni osmanlı yörüğüyüm...Bundan dolayı çok gururluyum. BURDAN BEN TÜRKÜM DİYEN HERKEZE SELAMLAR...

cumali kılınç
28.12.2010 17:53
slm olsun herkese benimde dedem antalya sarı keçili yörüklerinden beyler aşiretindeniz derdi dedem akşehir yunak arasında ayrıtepeköyündenim bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa çok memnun olurum

şener dirhem
05.12.2010 20:21
s.a. güzel oldu bunu okumam çok yaşayasın, yörüklerle ilgili bu bilgileri edindiğiniz kaynağı paylaşırsanız çok sevinirim saygolar

söbüceli..
04.12.2010 00:55
ben yeni osmanlı aşiretlerinden.. söbücede yaşyan söbücede..ölmek isteyen..tat hasan oğlu isaemen..asırlardır dedem ..kör ese lakplı babası çanakklaede..şehit düşmüş..dedesi..dumlu pınarda..şehit düşmüş..bende..omların6 ıncı kuşakolarak..1969.. söbücede dünyaya gelen ..yörük oğlu..ve türk oğlu olan..isa emen..soruyorum ..soysuzlara ..tarihini..unutan..nesil..sonunu hazırlar..bu ..bayrak..bu vatn..kolaymı kaznıldı..beyler.kendinize gelin..başınıza karga sürüsü gelse ne..yaparsınız..biribirinize sarılırsınız..elin conisi..bir kaşık..suda boğar.biz..fatihin..emanetçisiyiz..akıllı olalım..

osman şahin
25.08.2010 23:01
SAYIN Hocam yörüklerin gündeme daha çok gelmesini istiyoruz bir sarı keçili yörüğü olarak sizden ricam.

OSMAN ŞAHİN
25.08.2010 22:55
Bende Burdur un bucak ilçesinin kızılkaya kasabasındanım SARIKEÇİLİ aşiretinin hüsem oğlu obasındanız aşiretimiz çok geniş bölgeye yayılmış diyeceğim bütün yörük kardeşlerim aslımızı unutmayalım Allah türkmen yörük halkının yardımcısı olsun

mehmet metin gözübüyük
10.08.2010 18:24
parçalanmadan bütünleşmek olmaz, ise de biz karakoyunlular Bir veya iki siyasi oluşumda birleşmiyoruz devletler kurmuş dedelerimizin ruhlarını şaad,etmiyoruz haırlı ramazanlar oruç,larımız kabul olsun

gökhan can
19.07.2010 17:33
slm hocam ben sarıabalı köyünden kilimli mahallesinden hacıveziroğulları sülalesindenim çok güzel açıklama yapmışsınız elinize yüreğinize sağlık ALLAH razı olsun ALLAH TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN

M, Ali Yaşar
10.05.2010 14:06
Sevgili kardEşlerim ırk ayrımı yapmadan hepimizin bir noktada birleştigimiz din kardeşiyiz Saygılar, 1956 DOĞUMLU kardeşinizim geçmiş yıllarda duydugum alanyadan göç etmiş sarıbacaklar denilen bir aşirete mensup oldugumu duymuştum fazla bir araştırma yapamadım yalnız bildigim tek şey hatırımda kalan babamın dedesinin kardeşinin adanaya gittigini dedemizinde konyanın BOZKIR İlçesinin sarıoglan kasabasında kalıp AGRASköyüne yerleştigi şimdiki ismi KARAGÜNEY anlatmış oldugum hikayeden hatırında kalan bilen varsa görüşelim tanışalım ben şu an ŞANLI URFA SURUÇTAYIM TŞKKRLR SAYGILAR

M, Ali Yaşar
10.05.2010 14:06
Sevgili kardwşlerim ırk ayrımı yapmadan hepimizin bir noktada birleştigimiz din kardeşiyiz Saygılar, 1956 DOGUMLU kardeşinizim geçmiş yıllarda duydugum alanyadan göç etmiş sarıbacaklar denilen bir aşirete mensup oldugumu duymuştum fazla bir araştırma yapamadım yalnız bildigim tek şey hatırımda kalan babamın dedesinin kardeşinin adanaya gittigini dedemizinde konyanın BOZKIR İlçesinin sarıoglan kasabasında kalıp AGRASköyüne yerleştigi şimdiki ismi KARAGÜNEY anlatmış oldugum hikayeden hatırında kalan bilen varsa görüşelim tanışalım ben şu an ŞANLI URFA SURUÇTAYIM TŞKKRLR SAYGILAR

KADİR YUVALI
30.04.2010 15:01
Abi bende bir sarı keçili yörüklerindenim. korkutelinin esenyurt köyünde bir aşiret olarak yaşıyoruz. Böyle konularla bizleri ve yeni gelen nesilleri anlattığın için teşekkürler..

salim özyörük
03.04.2010 21:17
arkadaşlar yorumlarınızı okurum. sizleri ayrı ayrı kutluyor.Van dan hepinize selamlarımı yolluyorm.

NURETTİN MEMOĞLU
03.04.2010 14:07
MERHABALAR BEN KARAKOYUNLU VE MEMOĞLU DERNEK BAŞKANI NURETTİN MEMOĞLU ÖNCELİKLE ORTA ASYA OĞUZ BOYLARINDAN GELİPTE SOYUNU UNUTMAYAN ÖRF VE ADETLEİRİNİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞAN TÜM KARAKOYUNLULARA BU GÜZEL SOSYAL FAALİYETLERİNİN DAHA ÇOK YAYGIN OLMASINA GAYRET GÖSTEREN MİLLETİMİZE CAN-I GÖNÜLDEN SEVGİ, SAYGI VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM... WWW.KARAKOYUNLUCAMİ.COM (KARAKOYUNLU CAMİİ SİTEMİZ!!! YER: GEBZE/KOCAELİ

erol talay
15.03.2010 00:04
selam sizi ilgi ile takip etmekteyiz bizler antalaya serik konya beyşehir gökçe köy şu an ankara polatlı iğciler köyünde ikamet etmekteyiz sülalemize çavuşlar derler fakat aşiret bakımında neresi kimdir daha açıklayıcı bilgiye ihtiyacımız vardır sayın cimrinböyle bilgi varsa bizimle paylaşırmısınız saygılarımla

kadiroğlu
01.03.2010 19:22
selamlar arkadaslar , bende yeni osmanlı yörüklerinden birisi yazılarınızı ve yorumlarınızı vandan takip ediyorum. dediğiniz gibi heryerdeyiz ,,,, aslımıza . neslimize ve dinimize sahip çıkalım allaha emanet olun

erol şen
20.02.2010 23:52
sarıkeçili aşiretinden oldugumu biliyorum.Ancak akrabalarım kökenini önemsemiyor.Üzülüyorum!Ben türkmenim ALLAH"a Hamd olsun.Aksaray/SARIYAHŞİ /YENİ TORUNOBASI Köyü Başkomserim TÜRKMEN Kardeşlerime selamlar aslımızda birleşmeliyiz geç kalmayalım.

Mehmet Salman
12.02.2010 21:59
sayın saygı deger Hüseyın bey yaptıgınız arastırmadan dolayı sıze sükranlarımı sunarım. ben cocuken rahmetlı nene bizim kökümüz gözel Beylı Yörüklerinden derdi aklımda kalmıs bende bıraz arsatırdım burlara kadar geldım GÜZEL BEYLI YÖRÜKLERinden (Akrabalarımla )olanlarla tanısmak ıstıyorum saygılar sevgıler

nahide imen
12.02.2010 18:49
Akseki'liyim burada yaşayanların büyük bir olasılıkla uzun yıllar önce göçerlıkten yerleşikliğe geçtiğini sanıyorum.Araştırmadım ama öyle düşünüyor ve yörük olmam dan dolayıda gurur duyuyorum.Emekli öğretmenim.Her hafta ART TElevizyonunda yörük obaları programını izliyorum.Araştırmalarınızdan dolayı teşekkür eder başarılarınızın devamını dılerım

uğur ebiş
09.02.2010 21:45
ben afyon bolvadin ilçesinden ebiş sülalesinin bir mensubuyum. Senin verdiğin bilgilere göre mork koyunun aşiretinden olduğumu düşünüyorum. Afyon bolvadinde yaşayan ebiş soyisimli ve mork koyununun aşiretinden olan yörüklerden bir bilgin varmıydı dAha önce. Varsa senin bilgilerine ve yorumlarına ihtiyacım var. Ayrıca bu sitede verdiğin iblgilerden dolayı çok teşekkür ediorum. Ve araştırmama ben devam ediyorum.

CELİL BULUT
20.01.2010 22:02
Merhaba Hüseyin Abi, Bizlere sunmuş olduğunuz bu hizmetten dolayı şükranlarımızı sunarız. Abi biz Antalya Aksu ilçesi Macun köyündeniz. Geldimiz ise Elmalı Macun Ali Yaylası. Büyük dedemiz yani Aksu'ya bizden ilk yerleşen kişi Celil BULUT tabiki o zamanlarda soyadı yoktu. Bizler hangi boydan olduğumuzu merak ediyoruz. Bu konuda yapacağınız yardımlardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

rıdvan kılınç
17.01.2010 02:15
SAYIN HOCAM BEN ANTALYA TOPALLI(ELLEZALANI) KÖYÜNDENİM YENİOSMANLI YÖRÜĞÜYÜM BİZİM ATALARIMIZ ORTA ASYADAN GELEN EN SON YÖRÜK AŞİRETİ OSMANLIYA 1. DERECEDEN AKRABA ZATEN OSMANLI BİZİ 7 ÇADIR HALİNDE SÖBÜCE YAYLASINA YERLEŞTİRMİŞ AKRABALARIMI BULMAK İSTİYORUM LÜTFEN YENİ OSMANLILAR YAZSIN...

musa çimenkaya
16.01.2010 21:48
denizli sarıkeçili yörükleriden hileci karavelinden tüm kardeşlere slm.geçmişimizi unutmamak çok güzel

serdar bulut
30.12.2009 05:12
hocam karakoyunlu yörükleri içinde en tanınmış olanları Bulut'lardır. yani Hasancalar olarak bilinen aşirettir. onu da eklemiş olmanızı isterdim.iyi günler

FATMA KALAY
27.12.2009 22:38
BEN AFYON. İLİ BOLVADİN İLÇESİNDE OTURMAKTAYIM AKRABALARIMIZ KORKUTELİDE OTURMAKTA İKEN SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİ OLARAK KONYA AFYON ESKİŞEHİR GİBİ İLLERE VE İLÇELERİNE DAĞILMIŞ BULUNMAKTAYIZ SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDEN OLUP GEMİDELENLİOĞLU SÜLALESİ OLARAK AKRABALARIMIZI ARAMAKTA BİZE YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDİYORUZ ACELE CEVAP VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİZ. ANTALYA KORKUTELİNDEN AYRILMIŞ BULUNMAKTAYIZ ZAMANINDA

MUSTAFA KEMAL DENİZ
26.12.2009 03:42
KIYMETLİ HOCAM ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN BENDE SERİKLİ YÖRÜKLERDENİM.SOYUMLA GURUR DUYUYORUM.ANNEMDE AVŞARDIR.SAYGI VE SEVGİLERİMLE.ALLAHA EMANET OLUN ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM HOCAM.

yusuf yazısız
16.12.2009 06:44
sevgili hocam ben de antalya elmalı müren(yeni adı;gölova) köyündenim.hocam ben hangi, yörük yada  yörük koluna mensubum. bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Mehmet Akkın
10.12.2009 15:32
Hüseyin Bey Yukarıdaki yazıyı okudum genelini begendiğimi söyleyebilirim ama katılmadıgım noktalar var. Bu konuda benimde çalışmalarım var yalnız kitaplaştıramadım. Yukarıda anlatılan Ötgünlü. Güzelbeyli. Coşlu. Hacımehmetli aynı Honamlı Yörüğünün alt kollarıdır. Hatta Ötgünlü ile Hacı Mehmetli ve Güzelbeyli aynı obalardır. sadece zaman içinde farklı anılmışlardır.. Çünkü bende obu Obalardan birisiyim.

oktar
10.12.2009 15:19
bende kumluca da yaşıyorum. biz de serik murtana köyünden göçmüşüz. ahat yörüklerindeniz. hüseyin beye teşekkür ederim. güzel yazısından dolayı.

yaşar tercan
19.11.2009 13:41
bizim atalarımız antalya tarafından gelmiş aydınını nazilli kazasına baglı isabeyli beldesine yerleşmiş ve yamalıular sülalesi olarak anılmaktadır. ancak Antalyada ki yörük obamızı bilemiyorum ve obamızı araştırıyorum bilen varsa lütfen bana ulaşırsa memnun olurum mail adresim yukarıda yazılıdır. Şimdiden teşekkürler.

gülsüm kuş
26.10.2009 03:27
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. ben kara koyunlu yörük aşiretinden gocaçobanın torunuyum serik karadayılıyım eski adıyla duzlaburun köyü burda yaşayan cok fazla yörük var soy isim farklı ama kökümüz aynı kara koyun yörükleri babadan eski yörük annemden bu arada ben kırma mı oluyorum yoksa saf kan mı

mustafa ateş
22.10.2009 01:00
BEN YENİ OSMANLI YÖRÜKLERİNDENİM DEDEM KARTCAOĞLU DUR TANRIYA ŞÜKREDİYORUM BEN YÖRÜK DOĞMUŞUM YAYLAMIZ KARTAL LAR YUVASI SÖBÜCE YAYLASI

bahar soltekin
22.09.2009 19:14
sevgili hüseyin bey ben muğlalıyım. sarıkeçili yörüklerindeniz. zamanında antalyadan çıkarak farklı illere dağılmışız. konyada antalyada halen akrabalarımız yaşıyor. onları bulmam konusunda bana yardımcı olur musunuz? e-postamı yazdım. lütfen

söbüceli
20.08.2009 01:49
ben emen oğullarrının bir ferdiyim* dedem efelerden *kör ese* babam efelerden* tat hasan *aşiretim yeni osmanlı* aşireti *asırlardan bu tarafa söbüce yaylasında yaşamışlar söbücede ölmüşlerdir onca sefalet içinde bu vatanı bizlere emanet etmişler *hiç kimsenin zerre kadar kuşkusu *olmasın *bu vatanı hiç bir kimseye bırakmayız *asla böyle bir şey düşünülemez*nerde görülmüş ata yurtlarının başkalarının göz diktiğini* o **** gözleri boz musa dağında kartallar yatar **** ona göre *benden sonra nice torunlar *söbücede *yaşayıp söbücede *ölecektir devletimizden yolumuzun asfaltmasını istiyoruz saygılarımla* isa emen*

isaemen
14.08.2009 23:45
yücedir yeni osmanlı yörükleri yücedir söbüce yörükleri her yerde her dağda vatanın her tarafında vardır çanakkalede dumlu pınarda maslzgirtte bosnada arnavutlukta her yerde yeni osmanl aşireti mucadale yapmıştır sevgiler

mehmet öksüz
02.06.2009 17:36
sayın HÜSEYİN BEY abim. makalenizi şevkle okudum. bir istirhamım olacak 1940 sayımını söylemişsin bununla ilgill yardımcı olur musun. Epostamı yazdım. bu sayımda GOSATLAR VE KÜTÜKLER İSMİ İLE GÜCCÜKLÜ VEYA KÜCCÜKLÜ İSİMLERİ VAR MI YARDIM EDERSEN ÇOK MEMNUN OLURUM

hilmi altay
21.05.2009 18:30
BEN YENİ OSMANLI YÖRÜKLERİNDENİM.BENİM GİBİ YÖRÜK OLAN KARDEŞLERİME SELAM OLSUN. DÜNYA DURDUKÇA YÖRÜKLER BİRBİRLERİNE SAHİP ÇIKSIN.

07 AHMET
11.05.2009 23:18
slm size yörük ocaklılar.Yaylamızı almak için ugrasanlar herkez tarafından bilinir kii söbüce yaylası yeni osmanlı yörüklerinindir ve öyle kalacak bu böyle biline uydurma şeylerle elimizden alınmaya kalkışılmasın tarihine bakarsan görürsün gercegini unutmayalım kimsenin ahı kimsede kalmaz adalet yerini elbet bulur.... ALLAH TÜRKÜ KORUSUN ..... SÖBÜCEDEN ÇIKTIM BAŞIM SELAMET, YER ĞÖÇÜĞÜNE ELİNCE KOPTU KIYAMET, SUÇSUZUM YA MUHAMMET SE RAHMET ET, BİZSİZ KALAN DAGLAR İÇİN SE DUA ET SÖBÜCEM... GENÇ YÖRÜKLER. ANTALYA

MESUT CURA
26.04.2009 15:16
KARATEKELİ VEYA KARAKEÇİLİ YÖRÜKLERİ,YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE TOROSLAR ANTALYA SERİK CİVARLARINDAN TÜRKİYENİN MUHTELİF BÖLGELERİNE GEÇİŞ YAPMIŞLARDIR,MESELA BİZ GAZİANTEP E GELMİŞİZ,YÖRÜKLER GERÇEK TÜRKLERDİR BUNUNLA DA HER ZAMAN GURUR DUYMUŞUZDUR,NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE... TÜRKİYE DEKİ TÜM YÖRÜKLERE SELAM OLSUN SAYGILARIMLA... MESUT CURA

MEHMET TEKİN
17.03.2009 22:43
Her kim olursa olsun hepiniz TÜRK OĞLU TÜRK'SÜNÜZ. Hepiniz sağlık ve mutluluklar dilerim.

ismail ebiş
07.03.2009 19:18
hüseyin ağabey çok sağol karakoyun aşiretine baglı könterli, balıklılar, ibişli, dayılar, kuşçular, dayılar, ebişler, obalarından oluşuyor biz ebişler olarak afyon bolvadin'de oturuyoruz. bizler antalyadan buraya göçmü etmişiz bilgi istiyoruz atalarımız orta asyadan iran -ırak tokat ilinde antalya ya göç etmiş ensonunda afyon bolvadine ğöç etmiş eger yaşayan antalyada bizim obadan varsa tanımak isterim hüseyin agbey yadımcı olursan şimdiden teşekkür ederim

ahmet tarım
23.01.2009 18:20
erkmen hısarından gocmusuz afyon bolvadıne feyzıoglu gıldenım vede turkmenım benım aslım nerelı acaba ogrenebılrı mıyım ?

abdil yıldırım
19.01.2009 23:55
herşeyden önce teşekkürler elinize ve dilinize sağlık inanın sizin gibi caba göstereni gördük mü bizim göğsümüz kabarıyor cok teşekkür ederim . ANTALYA YÖRÜKLER DERNEGİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI.

mustafa çil
18.01.2009 14:19
hiç bi söbüce yörüğü bu olayı bıraktığımızı sanmasın

Mehmet GÜLER
12.01.2009 22:49
Ben yeni osmanlı yörüklerinden (ALİ MOLLANIN) torunlarındanım bütün yörük kardeşlerime selam biz yörük oglu yörügüz aslımızı unutmayız aslımız olmasaydı bi buralarda olamazdık yaylalamız olan söbüce yaylasını ziyaret etmelerini gezip buz gibi sularından içmesini tertemiz havasını almalarını istiyorum yazın güneşinde 1yorgan 2 bataniye ile yatıldıgını siz kardeşlerimde görün sevgilerimle...

HASAN HÜSEYİN EBİŞ
12.01.2009 01:20
Biz afyon yaşamakdayız erkmen hisarı köyünden bolvadine göçmüşüz erkmen hisarı köyün cami minaresi bile ayakta altayadan mı göç etmişiz afyon bolvadine bizi açıklar mısınız ebişler olarak bilgi edinelim şimdiden teşekkürler

Özlem BULDAĞ
25.12.2008 01:55
Sayın Hüseyin Çimrin , Osmanlı İmparatorluğu zamanında Bulgaristan'a yerleştirilmiş olan Atalarımızın Antalya Elmalı'dan göç ettiği söyleniyor. Çünkü, Kırcaali'nin Elmalı köyünden Bursa'ya tekrar geri dönmüşler. Büyüklerimiz mübadele göçmeni olduğu ve tam bir bilgiye sahip olmadıkları için kökenime inemiyoruz. Bu konuda bilgi sahibi iseniz bize yardımcı olurmusunuz? Teşekkürler.

öner özdemir
20.12.2008 02:35
akseki'nin çanakpınar(eski adıyla alavada) köyündeniz. köyümüz hakkında bilgi sorabileceğim aile büyüklerim maalesef artık yaşamıyorlar. akseki yörük aşireti mensubu olduğumuzu sanıyorum. bu bölgeyle ilgili bilgisi olan varsa lütfen aydınlatabilir mi? rica ediyorum.

mehmetacar
06.12.2008 20:24
YENİ OSMANLI torunu mehmet'ten söbüce köyü yörüklerine selamlar ... atalarımızın emanetine sahip çıkalım arkadaşlarım,asevgiler...

MEHMET TOPTAŞ
30.11.2008 00:45
SAYIN HOCAM KORKUTELİ KÜÇÜKLÜ KÖYÜNDENİM. ESKİ ADI ÇIVGALAR KÖYÜ, MURTANA'DAN AYRILMA BU DURUMDA KAYABAŞ KÜÇÜKLÜ ÇIVGALAR ŞAÇIKARALI GRUBUNA GİRMEKTE MİDİR?

sahan aydın
03.10.2008 17:31
Merhabalar, saçıkaralı aşireti ile iglili olarak bir şeyler danışmak isterim. bunlara "çoğuraş" mı deniyor. Ve aşiret reisleri Kerimoğlu mudur? bunlardan Malatya tarafına göç edenler olmuş mudur? Malatya'da Darende'ye bağlı Kerimli köyü acaba buradan gelenler tarafından mı kurulmuştur? en küçük bir ipucu bile çok şey ifade edecektir. yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler

isaemen
16.09.2008 04:38
ben de yeni osmanlı aşiretiyim obamız korkuteli yaylamız söbüce şimdiki yeni ismi söbüce köyü. yoğurdu kaymaktan suyu pınardan eti kavurmadan yeriz ne mutlu yörük diyene ne mutlu türküm diyene saygılarımla

Yusuf DALGIÇ
06.09.2008 16:49
İyi günler Hüseyin Abi. Yazılarınız çok güzel. Tarihi ve geçmişi unutmamak lazım. Hüseyin Abi ben Siz!in bir konuda yardımınızı istiyorum. Abi ben Elmalı İlçe'si Dereköyündenim.(Macun) Abi bizim aslımız Antalya Aksu kasabasısı Macun Köy'ünden Elmalı üstündeki Ali Yaylasına çıkan yörüklerden geliyormuş. Daha sonraları aşağı inmeyip Elmalı Macun köyüne yerleşmişler. Daha önceleri Aksu tarafında bize Ekşioğulları diyorlarmış. Acaba hangi Yörük veya Türkmen boyundanız. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler.

Halil Yıldırım
05.09.2008 23:50
Sayın Çimrin, makalenizi güzel ama daha kapsamlı olabilir diye düşünüyorum. Honamlılarla ilgili kısım cok yüzeysel. Honamlılar kalabalık bir yörük gurubudur. Kimi kaynaklara gore 7 obadan oluşur kimi kaynaklara gore 9 obadan oluşur. Honamlı yörükleri Hun türklerinin torunlarıdır. Honamlılar Aksaray, Konya-Ereğli, Niksar, Isparta, Antalya, Kırıkhan Adana illerindeki bölgelerde yaşamaktadırlar. Honamlılar • Bekmezci • Coşlu • Elekli • Garsavurdan (Karsavuran) • Hacımahmutlu • Karaevli • Kötekli • Ötgünlü • Recepli • Telliler obalarindan oluşmaktadır. çoşu obasındanım ve yazacak çok şey var ama bu yorum olanı bunun için yeterli değil o yüzden burda noktalıyorum. bu tür çalışmalarınızdan dola yı sizi kutluyorum.

Gönül Gönensin
16.08.2008 19:47
Hüseyin, bi tanem, Yörükler makalen eksik.. Beni unutmussun. K›nal› Yörükleri anlatiyim mi sana? Nerde bulusal›m can›m?

f.ardahan
13.08.2008 13:56
sevgili h. çimrin abim, biz dağcılar hala onların yollarında yürürüz dağların zirvelerine giderken. içtiğim pınar suları sanki onların yayık ayranı lezzetindedir. sevgimle

halil erdem
12.08.2008 21:50
teşekkürler sevgili ağbeyim eline diline sağlık


Makaleye Yorum Yaz
Yazara Ait Diğer Makaleler
Önemli Telefonlar
ÖNEMLİ
TELEFONLAR

ŞİKAYETİM
VAR
Evliliği sona erdiren yasak ilişki!
 
 
 
Antalya Valiliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Uluslararası Havalimanı
Tourexpi
buhafta TV
kanalv TV