TURİZMCİ KADIN GÖZÜYLE

EBRU ÖZDEMİR

ebruozdemir07@gmail.com
EBRU ÖZDEMİR

Bir Şehri Marka Yapmak,

GETİRİSİ EN YÜKSEK YARITIRIMLARDAN BİRİDİR.

Bir şehri, “Marka Şehir” yapmanın amacı, havalı bir kimliğe sahip olmak degildir. Her yıl daha fazla turist çekmek,  yatırımları canlandırmak, değerli katkılar sağlayabilecek yaratıcı insanları kentte yaşamaya ikna etmektir.

Nihai amaç ise, şehrin kalkınmasını sağlamak, ŞEHİRDE YAŞAYANLARA daha iyi hayatlar sunmak, onların mutluluklarını artırmaktır.

2011 yılında  dünyada en çok ziyaret edilen üçüncü şehir  olma ünvanını  Antalya’nın alması bir tesadüfmü dür ? Elbette hayır.

Turizm bakanlığının, birbirinden bağımsız ve birazda! habersiz  çalışan bir çok özel şirketin, tüzel kurumun, dernek, vakıf ve benzeri bir çok sivil toplum örgütlerinin çalışmaları aslında bunun bir tesadüf olmadığını bize gösteriyor.

Peki Antalya  MARKA  bir KENT mi dir ?

Yatımlar yapmadan, elinizdeki değerli kıt kaynakları tüketmeden gelirimizi arttırabiliyorsak Antalya’nın marka bir kent olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son yirmibeş yılda turizmin değişmeyen problemlerine baktığımızda bunu söylememiz oldukça zor.

Kanaatimce bir şehir için ‘marka’ olmak fark yaratmaktır. Tüketicinin aklında ve kalbinde kalıcı bir yer edinebilmektir. Bunun yolu ise kararlı, tutarlı ve uzun soluklu bir dizi stratejiler belirlemekten geçer.

Antalya, MARKA KENT olgusunu geliştirerek sürdürülebilir kılmak ve yaşatmak için ne yapmalıdır ?

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Tüm siyasi renklerden arınmak,

(son onüç yıldır AK PARTİ içinde aktif siyaset yapan biri olarak bunu çok önemsiyorum)

Global  marka değerimizi KURUMSALLASTIRMAK

(Antalya’nın geleceğinin bütüncül ve stratejik bir yaklaşımla tasarlanmasını saglamak,)

Stratejilerin politikaya dönüştürülmesi hususunda kurumsal merkez yerel   yönetim oluşturmak,

(2023 vizyonu doğrultusunda, Antalya’nın dünyadaki algısı için bilinçli bir "yönetim sistemi" kurulmasını elzemdir.)

Kurumsal merkez yerel yönetim konumlandırılırken hızlı, bürokrasiden uzak, sonuç odaklı bir calışma temposunun teminini sağlamak,

Kurumsal merkez yerel yönetimin, sadece Avrupada 150 bin yerleşim birimi ile rekabet edebilecek dinamikte ve profesyonellikte olmasını sağlamak,

Marka Kent ANTALYA Stratejilerin politikaya dönüştürülmesini temin etmek ,

(Politikaların belirlenmesinde en onemli unsur uluslararası standartların tutturulaması, bununla ilgili organize bir çalısmanın yürütülmesi önemlidir)

Kentimizin bilim adamları, sanatçıları, müzisyenleri, eğitimcileri ve yeni fikirler üreten yaratıcı kişileri  ile şehir üzerinde söz söyleme hakkına sahip olan sivil toplum örgütleri katkılarının alınması saglanmalı ve güçler birleştirilmeli;

(Bu kesimlerin katkısı alınmadan  şehrin marka olması mümkün değildir.)

*Her  resmi kurumdan ve sivil toplum örgütlerinden bir temsilci  ile KENT MARKA KURULU  oluşturulmalı,

*Kent Marka Kurulu çalısmalarını tabana yayarak, halktan sürekli geri besleme alarak çalısmaları yürütmeyi hedeflemek,

*Kamu kurumları ve yerel yönetimler , vakıflar, dernekler ve özel sektör ile iliskileri sürdürmek aynı fikre hizmet etmelerini saglamak hulusa  büyük uzlaşıyı  saglayabilmek,

 

Başarılı markalar, kendi özgün hikayelerini iyi anlatan markalardır. 

Özgün hikayeler ise o şehirde aşk ile soluyan, aşk ile seven  ve sahiplenen halktan baskasından da çıkmaz.Bu nedenledir ki tüm halk şehirin markalaşmasından geri dönüşümü aldıkça o şehre daha çok sahiplenecektir.

Saygılarımla ,

Makaleyi Paylaş
Yayın Tarihi
25.04.2017
Okunma Sayısı

1240


Bu Makale için Yazılan Yorumlar

Makaleye Yorum Yaz
Antalya Valiliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Uluslararası Havalimanı
Tourexpi
buhafta TV
kanalv TV